Legislatie

Legea privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Hotararea nr. 1.037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice ART. 1 Obiective (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv prevenirea producerii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, precum şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate. (2) Prezenta hotărâre urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei ale tuturor celor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi...

citeste mai mult

Legea privind depozitarea deseurilor

CERINŢE GENERALE pentru toate clasele de depozite de deşeuri 1. Cerinţe generale la amplasarea şi proiectarea unui depozit 1.1. Cerinţe generale pentru amplasarea unui depozit 1.1.1. Amplasarea unui depozit de deşeuri se face ţinându-se seama de planurile de urbanism general şi de planurile de urbanism zonal. 1.1.2. Alegerea unui amplasament se face conform următoarei scheme: 1.1.2.1. Faza preliminară 1.1.2.1.1. Se interzice amplasarea depozitelor de deşeuri în următoarele zone: a) zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru...

citeste mai mult

Serviciul public de salubrizare a localităţilor

Serviciul public de salubrizare a localităţilor se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale sau al subdiviziunilor acestora, conform unei Ordonanţe de Urgenţă de modificare şi completare a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor. Măsura se ia ţinând cont de necesitatea continuării procesului de descentralizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi de apropriere a acestora de consumator. De asemenea, actul normativ elimină contradicţiile semnalate între unele prevederi...

citeste mai mult

Legea Deratizarii. Legislatia in vigoare stipuleaza in mod clar importanta si periodicitatea deratizarii

Legislatia in vigoare stipuleaza in mod clar importanta si periodicitatea lucrarilor de dezinsectie si deratizare, precum si cosnecintele neefectuarii lor. Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii publice. Ordinul MS nr. 536/1997 care prevede efectuarea lucrarilor de dezinsectie ori de cate ori este nevoie, dar nu la intervale mai mari de 3 luni, iar deratizarea se va face la nevoie, dar nu la perioade mai mari de 6 luni, de preferat primavara si toamna. Legea nr. 10/26.05.1998 privind asistenta de...

citeste mai mult

Program Facturare