Servicii

Servicii

Salubrizare si colectare

Serviciul public de salubrizare a localitatilor se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale agentilor economici de pe teritoriul respectivelor unitati administrativ-teritoriale.

Colectarea se efectueaza in functie de tipul de deseuri: periculoase sau nepericuloase, conform Codificarii din legislatia interna, in containere metalice de diferite capacitati si in functie de categoria de deseu.

Aceasta activitate consta in preluarea de la sursa, generator de deseuri – persoana fizica sau juridica a deseurilor menajere si nu numai in vederea tratarii si reciclarii acestora pentru asigurarea unui mediu curat si sanatos.

Serviciul de salubrizare oferit de firma Recorwood se adreseaza orasului Braila si localitatilor care fac parte din judetul Braila.

Transport deseuri

Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator, denumit expeditor, catre operatorul economic care realizeaza operatia de colectare, stocare temporara, tratare, valorificare, eliminare – denumit destinatar, pe baza formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase.

Transportul deseurilor se efectueaza cu autovehicule de diferite capacitati (1,5-20 tone) si se executa in containere metalice sau vrac, in functie de categoria de deseuri; pentru cele considerate periculoase transportul se efectueaza cu autovehicule si personal autorizat ADR.

Depozitare deseuri

Depozitarea se face in functie de sortimente si categorii de deseuri electrice si electronice, plastice, metalice si nemetalice, si consta in asigurarea in bune conditiuni a capacitatii de stocare pe platforme betonate, impermeabile, protejate de intemperii, in vederea derularii operatiunilor ulterioare de tratare, dezmembrare, reciclare, valorificare.

In vederea asigurarii unei depozitari corecte, este recomandat ca operatiunile de colectare sa fie executate selectiv, ceea ce va conduce implicit la reducerea costurilor de manipulare.

Deratizare

Deratizarea consta in aplicarea de masuri permanente care au menirea de a elimina rozatoarele daunatoare (soareci, sobolani), aducatoare de microbi si diverse boli periculoase atat pentru om cat si pentru animale.

Deratizarea se executa:
a) pentru operatorii economici, cel putin o data pe semestru si ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar;
b) pentru populatie si institutii publice, ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

Activitatea de dezinsectie se efectueaza in cladiri ale institutiilor publice, case, parcuri, spatii verzi, piete, zone demolate si neconstruite, subsoluri uscate, umede sau inundate, mijloacele de transport in comun, unitatile de invatamant si sanitare, depozitele de deseuri municipale, statiile de sortare/transfer al deseurilor, spatiile special amenajate pentru colectarea deseurilor menajere.

 

Toate produsele folosite pentru efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsectie şi dezinfectie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Natională Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

Program Facturare